...fordi vi har stolthed

Medlem af Danske Malermesters Garantiordning

Medlem af Københavns Malerlaug

Medlem af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn